Fördelar och nackdelar med solceller och solenergi

Det är mer populärt än någonsin tidigare att installera solceller på sitt villatak. Men hur bra fungerar solceller egentligen, och vilka för- och nackdelar finns med solenergi?

Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

7 Fördelar med solceller och solenergi

 1. Solenergi är en förnybar energikälla.
 2. Solceller passar utmärkt i det svenska klimatet.
 3. Solceller höjer värdet på din villa.
 4. Solcellspaneler kan hålla upp till 40 år.
 5. Solpaneler är tysta och underhållsfria.
 6. Du blir mindre beroende av ditt elbolag.
 7. Du behöver i princip aldrig ett bygglov.

Nedan pratar vi mer om dessa fördelar i större detalj.

 1. Solenergi är förnybart

Solenergi är förnybart då solen kommer att skina i miljarder och åter miljarder år framåt. Tack vare att solceller nyttjar solens strålar för att skapa el till din villa räknas solceller som ett särskilt miljövänligt energislag.

Enligt vattenfall släpper solenergiframställning ut 28 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh, medan den europeiska elmixen ligger på 337 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh.

Anledningen till att solenergiframställning trots allt släpper ut lite CO2 beror på att majoriteten av alla solceller tillverkas i Kina, som i sin tur använder kolkraft i stor utsträckning.

 1. Solceller passar perfekt i Sverige

För den oinsatta kan de svenska vintrarna med kalla och svarta nätter vara en avskräckande faktor när det kommer till solcellsinvesteringar, men så illa är det inte. I Sverige har vi nämligen lika goda möjligheter att framställa solel jämfört med norra Tyskland.

Värt att notera är att man inte framställer solel med hjälp av värmeenergi, utan ljusenergi. Så Sveriges (under många årstiders) ljusa klimat medför att du kan producera rikliga mängder solenergi.

Läs mer: Så fungerar ROT-avdraget.

 1. Värdet på din villa kommer att öka

Enligt Axel Bolins studie ”Pricing The Sun” ökar värdet på ditt hus med i genomsnitt 300 000 kr (40 000 kr per installerad kWp) vid en solcellsinstallation. Utöver detta ökar inte taxeringsvärdet, samtidigt som hela investeringskostnaden är avdragsgill vid en försäljning av huset.

 1. De solcellspaneler som säljs idag kan hålla i 40 år

Verkningsgraden för dina solceller kommer att sjunka marginellt över dess livstid. Men trots det ger ofta de bästa solcellerna dig en verkningsgrad på 75 % av ursprungseffekten efter 40 år.

Det medför att de bästa premiumsolcellerna kommer att ge dig en god avkastning på din investering. Värt att notera är att en genomsnittlig avbetalningstid för ett solcellssystem ligger på mellan cirka 12 och 15 år.

 1. Solcellspaneler är tysta och underhållsfria

Du behöver inte skotta bort snö från dina solceller då effektförsämringen endast ligger på någon procent. Utöver det behöver du inte heller rensa bort smuts eller löv från solcellssystemet, då regnet och vinden tar hand om det.

Solceller innehåller i sin tur inga rörliga delar. Det medför att solcellssystemet är knäpptyst, och den enda delen som man kan behöva byta ut är växelriktaren (som transformerar likström till växelström som du kan nyttja i din villa) som i regel håller i omkring 15 år.

 1. Du kan sälja el till elbolag

Den mängd el du inte gör av med i din villa kan du sälja till det elbolag för att således tjäna pengar. Du blir alltså mindre beroende av ditt elbolag, samtidigt som du blir mindre beroende av ökade elpriser då du producerar din egen elektricitet.

 1. Bygglov behövs sällan för solcellssystem

Så länge ditt solcellssystem följer takets form behöver du i princip aldrig ett bygglov för ditt solcellssystem. Undantag finns dock. Om ditt hus exempelvis har ett platt tak och en ställning krävs för att vinkla solcellspanelerna, då kan ett bygglov krävas.

Om du känner dig osäker på om du behöver ett bygglov eller inte för din solcellsinstallation, kontakta byggnämnden i din kommun.

6 nackdelar med solceller och solenergi

 1. Solcellspaneler kan inte producera el när det är mörkt.
 2. Solcellspaneler är känsliga för skugga.
 3. Du får inte installera ditt solcellssystem.
 4. Vissa solcellspaneler är av dålig kvalitet.
 5. Det kostar mycket pengar att lagra solel.
 6. Engångskostnaden är hög.

Nedan pratar vi mer om de nackdelar i större detalj.

 1. Solceller fungerar inte när det är mörkt

Solceller producerar solel med hjälp av ljusenergi. Så när det inte finns något ljus, då kan solcellerna inte heller producera någon solel.

 1. Skugga är problematiskt

Ett skuggat solcellssystem producerar betydligt mindre solel jämfört med ett solcellssystem som är optimalt placerat. Du kan få ett skuggat solcellssystem att producera mer solel genom att installera en optimerare, men den kostar pengar såväl i inköp som installation.

 1. Du får inte installera solcellssystemet

Alla arbetsmoment som har med el att göra kräver en behörig elektriker. Det innebär att du får sätta upp skenor och monteringsramper, men inte att driftsätta systemet eller montera paneler.

Läs mer: Att installera solceller är bra för klimatet.

 1. Vissa solcellspaneler är av dålig kvalitet

Masstillverkade solcellspaneler i kisel, som i sin tur är absolut vanligast, har en verkningsgrad på cirka 20 %. Men värt att notera är att vissa solcellsinstallatörer monterar budgetpaneler eller äldre premiumpaneler medan de marknadsför solcellspanelerna som det bästa som finns idag.

Kräv att få reda på modellnumret för solcellspanelerna och jämför solcellsofferter från flera olika installatörer. Det är vårt ärliga råd.

 1. Det är dyrt att lagra solel

De solcellsbatterier som säljs idag har en för låg effekt för att kunna lagra solel på ett meningsfullt sätt. Det medför att du behöver köpa in el från ditt elbolag när det är mörkt, för att lagra solel är idag inte ekonomiskt hållbart.

 1. Det är dyrt att installera ett solcellssystem

Ett normalstort solcellssystem på 10 kWp kostar ca 160 000 kronor inklusive moms och installation, och exklusive det gröna avdraget. Trots att återbetalningstiden är förhållandevis låg är det få förunnat att kunna finansiera ett solcellssystem kontant.

Det blir därför i många fall nödvändigt med ett solcellslån eller ett höjt bolån, för att man således ska kunna finansiera installationen.

Tillägg

Artikeln är skriven av Karl Rosqvist på SEO-texter.se. På den webbsidan hittar du SEO-optimerade texter till bra priser. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig för en kostnadsfri offert och/eller ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig.