När strömmen går – om krisberedskap och elförsörjning

Många människor har under de senaste årens turbulens fått upp ögonen för hur viktigt det är med god krisberedskap. Det har visat sig vara lika sant för ett land såväl som för varje enskild medborgare. Energipriser och tillgång till drivmedel och bränsle har också satt fokus på hur beroende samhället och dess medborgare är av en tryggad elförsörjning.

Energimyndigheten ansvarar för samhällets energiförsörjning

Den myndighet som har ansvaret för att se till att det svenska samhället har god tillgång till el och andra typer av energi är Energimyndigheten. Det är också denna myndighet som arbetar med Sveriges beredskap vad gäller energibrist. Denna fråga har aktualiserats bland annat i samband med kriget i Ukraina, där Europas tillgång till naturgas via Ryssland stått inför att begränsas kraftigt.

Energimyndigheten poängterar att Sverige hittills aldrig har drabbats av elbrist. Det finns dock viss risk för att detta kan komma att hända. Den risken är som störst under vinterhalvåret, då klimatet är kallt och behovet av att värma upp bostäder och lokaler är stort i Sverige. En kollaps av elnätet skulle kunna ha enorma konsekvenser för det svenska samhället. Därför har Energimyndigheten stora befogenheter för att hindra att detta sker.

Till exempel kan Energimyndigheten beordra elbolagen att stänga av delar av det svenska elnätet för att kunna upprätthålla energiförsörjningen för samhällsviktiga institutioner som sjukhus, räddningstjänst, äldreboenden, telekommunikation och vattenförsörjning. Detta system kallas “styrel” och innebär att svenska staten har möjlighet att styra vilka platser som får full tillgång till el under alla omständigheter.

Personligt ansvar för krisberedskap

Enligt direktiv från svenska MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har varje medborgare ett ansvar att ha så kallad “hemberedskap” för minst en vecka vad gäller vatten, värme och mat. Det innebär att du och hela din familj ska kunna vara i ert hem under en hel vecka utan tillgång till el, rinnande vatten, energiförsörjning för uppvärmning och matinköp utifrån.

Hemberedskapen är till för att skapa en tidsbuffert vid en krissituation som ett krig eller en allvarlig olycka eller naturkatastrof. Det innebär inte att staten garanterar att samhället är tillbaka till sitt normaltillstånd efter en vecka. Du som vill läsa mer om vad som förväntas av dig som medborgare i kris eller krig, bör besöka MSB:s och Krisinformations respektive hemsidor. 

Nödvändigheter att ha hemma om elen inte fungerar

Det behöver inte ha utbrutit krig eller stor kris för att ett hem ska kunna drabbas av strömavbrott. Att strömmen går är en relativt vanlig företeelse. Men att elen inte fungerar kan få stora konsekvenser för en familj och ett hushåll om strömavbrottet pågår under längre tid, och det inte gjorts tillräckliga förberedelser. 

Du bör tänka igenom om din familj har några särskilda behov som kan vara svåra att tillgodose utan el, och säkra upp dessa för alla eventualiteter. Detta behöver de flesta ha hemma för att säkra hemmet inför ett längre strömavbrott:

 • Batterier (olika storlekar)
 • Stearinljus
 • Tändstickor och/eller tändare
 • Ved (om du har möjlighet att vedelda ex. en värmepanna, kamin eller öppen spis)
 • Apotekslåda med nödvändigheter som plåster/bandage/sårrengöring
 • Powerbank till mobiltelefon
 • Kontanter
 • Livsmedel/mat som inte behöver värmas upp
 • Dunkar och flaskor med dricksvatten
 • Hygienprodukter som kan användas utan vatten t.ex. våtservetter
 • Blöjor (till småbarn)
 • Vevdriven radio