Om du önskar använda solenergi till båten, husvagnen eller kanske sommarstugan kan ett kraftpaket med solceller vara något att se närmare på. Med den flexibilitet som följer ett kraftpaket är mycket mer möjligt.

Fördelar med kraftpaket

Få egenproducerad el till platser där el inte är indraget

Tack vare att kraftpaket med solceller är frigående behöver du inte koppla in dig på stadsnätet om du inte önskar det. Få mer bekvämligheter i exempelvis ett fritidshus med hjälp av solpaneler som omvandlar solljus till energi och lagrar det till dig i batterier. Laga mat, få belysning eller kanske även duscha utan att behöva den löpande utgiften som indragen el medför.

Vad ett kraftpaket för solceller och solenergi betyder

Kraftpaket ska innehålla allt för att få igång produktion av egen solenergianläggning. Dock kan detta variera något mellan de kraftpaket man hittar så läs innehållsförteckningen noggrant innan du genomför köpet. Men det vanligast förekommande innehållet i kraftpaket är som följer.
  • Solpaneler
  • Batterier
  • Regulator
  • Batterikablar och övriga kablar
  • Säkring samt säkringshållare
  • DC-brytare

Tillkoppla vattenpump eller liknande

Ett kraftpaket är i sig självt inte starkt nog för att klara av till exempel vattenpumpar eftersom de kräver mycket el vid bland annat starten. Vill du så är det möjligt att komplettera med en omvandlare. Den verkar för att ge vattenpump eller andra krävande produkter rätt mängd el.

Styr ditt kraftpaket med app-funktion

Om du vill ha kraftpaketet i din sommarstuga kan det vara ett perfekt komplement att koppla solcellerna och kraftpaketet till en app. Då kan du enkelt gå in i appen och
göra sommarstuga varm eller ljus till dess att du har kommit fram. Kolla in Sunwinds produkter för att hitta mer om just övervakning och styrning.

Installation av kraftpaketet

Eftersom de flesta kraftpaket levererar starkström behövs en behörig elektriker. Är dock möjligt att koppla in enbart 12 volt istället för att ha en omvandlare men då går det inte att använda vanliga produkter. Omvandlare ingår i de flesta paket och ger dig 230 volt vilket alla moderna produkter kräver.
All montering och installation utöver själva tillkopplingen kan gemene man utföra själva. För endast tillkoppling till proppskåp och elnät är det en mindre kostnad för att starta upp anläggningen av ditt kraftpaket.

Storleken av paketet har betydelse

På marknaden finns olika storlekar på kraftpaket. Om man ser på exempelvis Garden Stores hemsida är det möjligt att installera kraftpaket till allt från båten till större stugor. Det är alltid att rekommendera att man investerar i ett paket som kan ge lite mer el än man behöver.

Ljudnivå och placering av anläggningen

Idag finns det oerhört tystgående kraftpaket och dessutom har flera av dem tillhörande skåp att köpa till för ytterligare sänkt ljudnivå. Därav är det väldigt flexibelt vart du placerar skåpet / batterierna.

Bra att tänka på vid köp av ett kraftpaket med solceller

En del saker är svårare att läsa till sig och därför väldigt lätta att missa. För att ha en lyckad upplevelse kring både köp och ägande behövs några aspekter tas med i beräkningen. Här är några av dem.
  • Ska du koppla upp kraftpaketet till stadsnätet eller ej?
Om det är så att du önskar vara helt självförsörjande är du inte heller berättigad till det statliga bidraget. Men du är fortfarande berättigad till ROT-avdrag vilket ger en del tillbaka. Utan bidrag kan det trots allt vara lönande att investera i kraftpaket då stugan blir helt självförsörjande och därför inte har löpande kostnader.
  • Finns det plats och bra förutsättningar?
Om du vill använda ett kraftpaket i ett fritidshus behövs ett tak eller plats i trädgården där allt från fyra till nio solpaneler ska få plats. Samtidigt som de helst ska ha direkt solljus en viss tid under dagen. De fångar lite solenergi trots eventuella moln på himlen men för att optimera din anläggning är en solig plats att föredra.
  • Viktigt att installationen blir rätt
Vill man spara in pengar är det inga problem att montera och koppla ihop allt förutom strömkabeln. Men det är av stor vikt att inte chansa. Finns en viss osäkerhet eller okunskap är det värt pengarna att anlita en fackman. Om brand eller liknande uppstår på grund av felkoppling täcker inte försäkringen.
  • Kontrollera att din hemförsäkring täcker anläggningen
Än är det relativt nytt med egna solcellanläggningar och kraftpaket som drivs av solenergi. För att inte riskera att vara utan skydd är det bra att ringa upp ditt försäkringsbolag och kolla med dem. Om de inte har direkt svar kan de alltid undersöka saken och återkomma.

Fördelarna kan vara många

Det finns flertalet olika anledningar till varför du vill köpa ett kraftpaket. Om du önskar att vara helt självförsörjande är kraftpaket med solceller en god idé. Det är en investering och har inga direkta kostnader när själva inköpet är gjort. Med lång livslängd på varje del kan du tjäna en hel del på att göra denna investering.

Sammanfattning om kraftpaket solceller och solenergi

Det finns utan tvekan många olika boenden där ett kraftpaket kan vara på sin plats. Efter en investering på mellan 60,000 – 200,00 kr kan man vara helt självförsörjande och påbörja produceringen av egen solenergi redan samma dag.
Men där finns en del aspekter som måste stämma för att det ska bli en så lyckad affär som möjligt. Undersök dina individuella förutsättningar och fråga fackmän efter de saker du inte hittar svar på. Med rätt förberedelser är fördelarna många med köp av ett kraftpaket med solceller.