ROT-avdraget – så fungerar det

ROT-avdraget är ett avdrag som privatpersoner kan utnyttja när de anlitar hantverkare för ombyggnation, tillbyggnation och renoveringar. Det är i regel företaget som utför arbetet som tar hand om all administration kring avdraget. Som privatperson är det däremot viktigt att vara insatt i vad som gäller kring ROT-avdraget eftersom hela summan kan behöva betalas tillbaka om avdraget inte har varit giltigt.

Summa

ROT-avdraget får uppgå till 50 000 kr per år. Tillsammans med RUT-avdraget får summan bli 75 000 kr. Det innebär att om en person utnyttjat RUT-avdrag till 40 000 kr finns maximalt möjlighet att använda ROT för 10 000 kr men RUT upp till 35 000 kr.

Avdraget är på 30 % på arbetskostnaden. Något avdrag får däremot inte ske på arbetsmaterialet. Skulle ett arbete ha kostat 100 000 kr kommer det att kosta 70 000 kr med ROT-avdraget.

Krav för att få ROT-avdraget

  • Äga bostaden – ROT-avdraget får bara användas på bostäder som personen äger. Det krävs även att personen helt eller delvis bor där. Ett undantag är att ROT-avdraget kan användas för arbete som utför på föräldrars bostad. Däremot kan inte föräldrar använda sitt avdrag på barnens boende.
  • Minst 5 år på småhus – Avdrag får inte utnyttjas om renoveringar sker på ett småhus (villa) som är yngre fem år. Detta om renoveringen handlar om att återställa till ursprungligt skick.
  • Inne på bostadsrätter – Arbete på bostadsrätter ger bara rätt till avdraget om det utförs inomhus dvs på vägg, golv och tak.
  • 18 år – Personen måste vara minst 18 år, eller fylla 18 år det beskattningsbara året.
  • Skattskyldig – Personen måste vara skattskyldig i Sverige samt betalat skatt under samma år som arbetet utförts. Detta eftersom det är ett skatteavdrag. Har ingen skatt betalats finns inte någon skatt att dra av från.
  • Betalning –  Betalning för arbetet måste ske det år som avdraget önskas användas.
  • Dödsbo – Dödsbo får utnyttja ROT-avdraget. Men det förutsatt att arbetet utfördes innan personen avled och att betalning därmed sker för utfört arbete.
  • F-skatt – För att företag ska kunna erbjuda ROT-tjänster krävs det att det har F-skatt.

FAQ

Hur kan jag se hur stor del av ROT-avdraget jag utnyttjat?
Genom att logga in på Skatteverkets hemsida och klicka på ROT- och RUT-avdrag visas hur stor summa som betalats ut i avdrag hittills.

Behöver jag ansöka själv på något sätt?
Nej, i de flesta fall sköter hantverkarna detta åt dig. Du behöver däremot kunna uppge fastighetsbeteckning på den fastighet där arbetet utförts.

Kan organisationer och föreningar utnyttjar ROT-avdraget?
Nej, det är enbart privatpersoner som kan få avdrag.

Vilka tjänster ingår?
I regel så ingår alla hantverksjobb som förbättrar eller höjer värdet på bostaden. Det kan därmed vara allt från att laga en dörr till solcellsinstallation. Vid frågor om ett arbete omfattas av avdraget eller inte bör Skatteverket kontaktas.

Kan jag och min fru använda dubbla avdrag?
Ja, alla vuxna som är skriven på en bostad kan använda ROT-avdrag på den bostaden. Är det ett större arbete som utförs kan därmed två personer skrivas på fakturan vilket innebär att dubbelt så stort avdrag kan användas.