Det finns två olika bidrag man kan använda vid solcellsinstallationer: det gröna bidraget och ROT-avdrag. Det gröna bidraget har ersatt investeringsstödet, men är fortfarande mer kostnadseffektivt än ROT-avdraget. Man kan inte använda sig utav båda bidragen för samma projekt. Båda dessa bidrag kan användas vid vissa bostäder utanför Sverige.

ROT-avdrag för solcellsinstallationer

ROT-avdrag för grön teknik använder ett schablonbelopp på 30% utav den totala kostnaden. I praktiken betyder detta 9% utav arbetskostnaderna. ROT-avdraget kan användas  på bostäder du äger, så som småhus eller fritidshus, men generellt sett inte på bostadsrätter. Du kan hitta mer information om ROT-avdrag här.

ROT-avdraget och det gröna bidraget kan inte användas till samma projekt, men kan användas på olika projekt inom samma år.

Fakta om det gröna bidraget solceller privatperson

Från och med 1 januari 2021 har det tidigare investeringsstödet för grön energi bytts ut mot det gröna avdraget. Det gröna avdraget gäller för grön teknik-projekt som påbörjats, genomförts, och avslutats sedan tidigast 1 januari 2021. Skattereduktionen görs utav installationsföretaget och kan täcka upp till 50 000 kronor beroende på skattegivar status. Avdraget görs av installationsfirman och fungerar endast vid elektroniska betalningar.

När kan bidraget användas?

Det gröna bidraget kan användas till ägda bostäder som ägs utav personen som begär skattereduktion eller dess föräldrar. Om bostaden är uthyrd kort- eller långtid, eller används för att bedriva näringsverksamhet, så kan skattereduktionen inte medges. Den kan heller inte medges om du får annat ekonomiskt stöd för samma arbete, så som försäkringsersättning eller rotavdrag.

Hur stort är bidraget?

Beroende på hur mycket skatt och andra avdrag en person har gjort under året kan en privatperson få upp till 50 000 kronor per år i bidrag genom skattereduktionen. Man kan räkna ut sin ungefärliga skatt och resterande möjliga skatteavdrag genom Skatteverkets skatteräkningstjänst. Detta uppmuntras särskilt om du använder både ROT- och RUT-avdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.

Vad ingår i bidraget?

Avdraget ges för installation utav nätanslutna solcellssystem, system för lagring and egenproducerad elenergi, och laddningspunkt till elfordon. För själva solcellssystemet är skattereduktionen 15%, och 50% för lagring av egenproducerad el och 50% för laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen kan täcka både material och arbete. Detta hänger dock på att installationsfirman sköter hela processen utan andra inblandade parter. För att få ut så mycket som möjligt av bidraget ska installationsfirman alltså sköta både installationen och materialet. Om materialet beställs från en annan aktör än installationsföretaget kan man alltså bara få bidrag för själva installationen. Dessa kostnader beräknas inkludera 97% av totalpriset.

Övriga kostnader, så som resor och utrustning i anslutning till installationen, ingår inte i bidrag för solceller eller annan grön teknik. Dessa kostnader står kunden för, och beräknas vara 3% av totalpriset.

Hur och var ansöker man om bidrag solceller och installation

Till skillnad från innan det nya bidraget infördes 2021, så behöver man inte längre ansöka via Boverket om solceller bidrag som privatperson. Det är installationsfirman som ansvarar för att göra skattereduktionen direkt på fakturan. Efter betalningen är det företaget som begär utbetalning av bidraget från Skatteverket.

Du som privatperson behöver se till att installeringsföretaget är godkänt för F-skatt samt lämna in uppgifter om bostaden. Du kan hitta mer information om vilken information som behövs här.

Kompletteringar och rättelser

Kompletteringar och rättelser till bidraget ska ske samma år som du har betalat för installationen, och ansökan om utbetalning ska ske innan 31 januari året därpå. Detta kan göras genom att mejla Skatteverket, ringa Skatteupplysning på 0771-567 567 eller skicka brev till Skattekontoret på adressen:

Skattekontoret, 593 85 Västervik