Det finns två olika bidrag man som villaägare kan söka om när man ska installera solceller. Man kan dock inte ansöka och ta del av både avdraget och stödet på samma gång. De statliga kompensationer man kan ansöka om är både ROT-avdrag och investeringsstöd, där investeringsstödet är det klart mest förmånliga. Får man investeringsstödet godkänt efter man tagit del av ROT-avdraget kan man få möjligheten att betala tillbaka avdraget och behålla stödet istället.

ROT-avdrag för solcellsinstallationer

Avdraget är oftast på 9 procent av hela kostnaden för investeringen vid installation av solceller. Genom att ROT-avdraget numera är på 30% av kostnaden och du får göra ett skatteavdrag på 30 procent på avdraget blir ditt avdrag 9 procent av kostnaden.

Statligt investeringsstöd för solceller

Det här stödet ligger på 20 procent av kostnaderna för investeringen vid installation av solceller. Tidigare kunde man söka på 30 procent men från 8 maj 2019 är det endast 20 procent som gäller.

Direkt när man har hittat rätt leverantör för sina solceller ska man ansöka om investeringsstödet. Man hamnar då i kö när ansökan är inskickad och Länsstyrelsens handläggare kommer sedan se över ansökningarna i den ordning de mottagits. Väntetiden för att få sin ansökan handlagd kan variera mycket beroende på var i landet man bor och därmed vilken Länsstyrelse man tillhör.

BIDRAG SOLCELLER 2022

Stödet på 20 procent grundat sig på hela solcellsanläggningen och även inkluderar kostnader för installationer. Exempelvis, om du handlat ett nyckelfärdigt system och man betalt 100 000 kronor inklusive moms blir investeringsstödet 20 000 kronor.


Fakta om ansökan om stöd för solel

Har man fått en offert kan det underlätta att fylla i en ansökan men det är inte nödvändigt. Man kan göra en uppskattning på storleken på systemet man vill bygga samt ange schablonbelopp i ansökan.

Man behöver inte vara helt säker på vilken effekt solcellerna kommer ha eller vilken typ av moduler samt uppdelande av alla kostnader när ansökan görs, det kan man enkelt kompletta med senare vid behov innan man mottagit sitt beslut.

Kompletteringar

Kompletteringar gör man enkelt genom att ta kontakt med Länsstyrelsen och får prata med den handläggare som har hand om ärendet.

Räkna hellre för mycket än för lite i ansökan ifall du inte vet exakta uppgifter. Länsstyrelsen kan nämligen inte bevilja högre belopp vid ett senare tillfälle än det som står i ansökan som skickats in från första början.

Har man svårt att välja mellan 5 kW och 10 kW fyller man hellre i 10 kW på ansökan och meddelar senare Länsstyrelsen om förändringarna när och om man satsar på 5 kW istället. Arbetskostnaden kan vara svår att ange korrekta uppgifter om, anta helst att de ligger på 30 procent av hela beloppet samt att solcellsmodulerna kostar 45 procent och övriga material ligger på 25 procent. Det är lite riktlinjer och framtagna schablonkostnader man kan ta hjälp av i ansökan.

Hur och var man ansöker om investeringsstöd

Ansökan om stöd för att installera solceller hemma kan fyllas i både online via Boverkets e-tjänst eller så kan man skriva ut denna blankett. Blanketten skickas sedan med post till den närmaste Länsstyrelse, adressen kan man hitta här.

Vill man ha hjälp att fylla i sin ansökan kan man ta hjälp av både Länsstyrelsens handläggare samt leverantören av solcellerna.