Solceller och grönt bolån  

Samtliga storbanker erbjuder ”Gröna bolån” till både befintliga och nya bolånetagare. Det är bankernas sätt att premiera en övergång till mer energieffektiva bostäder. Här presenteras vad grönt bolån innebär, dess fördelar och vad skillnaden är mot grönt energilån.  

Grönt bolån  

Om bostaden uppfyller vissa kriterier, gällande energieffektivitet, kan grönt bolån tecknas. För låntagaren ges då en ränterabatt på ordinarie ränta. Skulle exempelvis banken erbjudit bolån med 2,5 % i ränta kan de istället erbjuda 2,4 %. Detta förutsatt att rabatten för energisnåla bostäder är 0,1 %.  

För att det ska klassas som grönt bolån kan exempelvis ett av följande kriterier vara uppfyllda: 

  • Energiklass A eller B. Dessa energiklasser är framtagna av Boverket och gäller från första januari 2014.   
  • Svanenmärkt. Än så länge finns det få svanenmärkta hus men antalet ökar succesivt.  
  • Guld eller Silver från Sweden Green. Sweden Green har kriterier för vad som klassas som ”Miljöbyggnad”. Se deras hemsida för tydligare riktlinjer.  

Se energiklass 

För att se vilken energiklass en bostad har beställs en energideklaration från Boverket. Däremot har inte energideklarationer äldre än från 2014 någon energiklass. I detta fall behöver en ny mätning genomföras. Dessa undersökningar genomförs av certifierade företag vilka kan hittas på Boverkets hemsida.  

Ombyggd och ny energiklass 

Personer som äger en bostad och bygger om den kan alltså förbättra bostadens energiklass. En ombyggnation som både är bra för miljön och ekonomin. Detta genom lägre energikostnader och möjlighet att lägga om bolånet till ett grönt bolån.  

Sker ombyggnationen så att kriterierna uppfylls kan alltså en ansökan ske om att lägga om bolånet till det gröna alternativet och på detta sätt få en extra ränterabatt.  

Lägre ränta – tills vidare 

Den lägre räntan gäller ”tills vidare” och har alltså inte någon specifik tidsbegränsning. Banken har därmed rätt att ta bort ränterabatten vid ett senare tillfälle och i detta fall ska det meddelas till bolånetagaren.  

Billigare – men inte alltid bäst 

Att teckna ett grönt bolån innebär alltså att en viss rabatt går att få på bolåneräntan. Men det innebär inte per automatik att det blir billigaste alternativet på marknaden.  

Handelsbanken är en av de banker som erbjuder gröna bolån. Detta genom att ge 0,1 % i rabatt på räntan. I november 2022 erbjöd banken en rörlig ränta på 4,29 % och snittränta på 3,13 %. En person som får snitträntan med den gröna rabatten skulle därmed ha 3,03 % i rörlig ränta.  

Det kan ställas mot Stabello som vid exakt samma tillfälle erbjöd 2,72 % i ränta – utan prutmån. Så även om Handelsbanken gav rabatt så var skillnaden relativt stor mellan de olika bolåneaktörerna.  

Grönt energilån med solceller 

Grönt energilån är ett privatlån där pengarna förväntas användas till installation av exempelvis solceller, bergvärme eller jordvärme. Upplägget är något olika mellan bankerna och här presenteras Handelsbankens energilån som ett exempel på upplägg.  

Lånet får tecknas på upp till 250 000 kronor och amortering sker sedan under upp till 10 år. Till skillnad mot bolån behövs ingen säkerhet för lånet. Det innebär även att räntan blir något högre. Finns möjlighet att teckna ett grönt bolån är det alltså en fördel då detta generellt ger lägre räntenivå.  

Handelsbanken erbjuder även amorteringsfritt första året. Vid en större ombyggnation kan det amorteringsfria året vara en förutsättning för att kunna få ihop budgeten. Under det året kan exempelvis bostaden omvärderas och eventuellt kan privatlånet bakas in i bolet.