Att utbilda sig till elektriker

I dagens samhälle har elen blivit en väldigt viktig tillgång. Man tänker mer på förnybara råvaror och tack vare bland annat vattenkraft och solceller kan man idag producera el effektivt. Det är heller inte så konstigt att många funderar på att utbilda sig till elektriker, då det är ett yrke som behövs. Den vanligaste utbildningsvägen för att bli elektriker är att gå El- och energiprogrammet på gymnasiet. Men även för personer som vill utbilda sig som vuxen finns möjligheten – via flera olika alternativ.

elektriker

Gymnasieutbildning – För unga

Över hela Sverige finns gymnasieskolor med El- och energiprogrammet. Vid ansökan till detta program väljer man någon av de fyra inriktningar som finns. En stor del av utbildningen genomförs tillsammans medan specialinriktningen avgör vilka andra kurser som personen kommer att gå. De fyra inriktningarna är:

  • Elteknik
  • Energiteknik
  • Automation
  • Dator- och kommunikationsteknik

Även om alla inriktningar har fokus på el och energi så är det primärt Elteknik som passar för personer som vill jobba som elektriker. Det går även att bli elektriker utan gymnasieutbildning. Det viktiga då är att du har en ansvarig elektriker över dig som godkänner det du gör.

SEF rekommenderar partnerskola

SEF (Svenska elektrikerförbundet) rekommenderar, på sin hemsida, elever att välja gymnasieutbildningar som har partnerskap med Elektronikbranschens gymnasieskolor. Dessa är grundade i ett samarbete mellan Elektronikförbundet och Installatörsföretagen.

Fördelen, enligt SEF, är att lärlingstiden är inkluderad i utbildningen vilket innebär att personen kan börja jobba direkt efter slutförd gymnasietid. Efter slutförd utbildning behöver personen avlägga ett examensprov. I samband med ett godkänt resultat får man ett certifikat som innebär att personen kan börja jobba som elektriker.

Om inte lärlingstiden ingår

Om inte lärlingstiden ingår i gymnasieutbildningen behöver man göra detta separat efter gymnasietiden. Det innebär 1600 timmar (cirka ett år) arbetsplatsförlagd tid. Som lärling blir man anställd på visstidsanställning där de första 720 timmarna är klassade som prövotid. Det innebär att arbetsgivaren har rätten att neka en person att fortsätta sin lärlingstid under prövotiden om de anser att personen misskött sig, inte kommer kunna klara av utbildningen osv. Denna anställningsform är alltså mindre trygg än en fast anställning samt att man under denna period får en lägre lön.

Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsersättning är ett bidrag som svenska arbetsgivare kan få för att ta emot en lärling. Bidraget förhandlades fram av Elektrikerförbundet med målet att underlätta för nyutbildade att få sin första anställning. För att kunna omfattas av denna anställning krävs att personen är under 25 år samt har en godkänd utbildning inom området. I upp till 12 månader kan sedan företaget få detta bidrag.

Läsa till elektriker – Som vuxen

Komvux erbjuder gymnasieutbildningar till personer utan, eller utan komplett, gymnasieutbildning. Utbildningar kan alltså vara exakt likadana till de som finns på gymnasiet. En skillnad är däremot att eleverna själva kan anpassa sin studietakt. En del läser på kvällar och helger och kan därmed bara läsa i 25 % eller 50 % fart. Ett ypperligt tillfälle till att bli elektriker som vuxen. Detta medan elever med studieerfarenhet kan läsa in hela utbildningen på bara något år.

En stor fördel med Komvux är att utbildningen är CSN-berättigad. Det går därmed att få studiebidrag och studielån samtidigt som utbildningarna är subventionerade från staten.

Det går i dagsläget inte att bli elektriker lärling utan utbildning, utan snabbaste vägen in är genom att plugga. Efter att studierna är helt klara, så mejlar man in till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd med:

  • Slutbetyg ifrån elutbildningen
  • Gymnasiebetyg innehållande svenska, engelska och matematik.
  • Intyg på genomfört prov i ”Skötsel av elanläggningar” /  ”Elsäkerhet vid arbete”
  • Anställningsavtal från nuvarande arbetsgivare

Med detta blir du registrerad som lärling.

Läsa privat

Det finns även utbildningsföretag som erbjuder privata utbildningsalternativ. Nackdelen är däremot man måste bekosta dessa själv. Ett exempel är ett företag som anger att utbildning som motsvarar 200 poäng kostar 10 900 kr. En examen går att nå för en person som når 1500 poäng. Det innebär därmed en totalkostnad på ca 80 000 kr.