Hur gör jag för att sälja el från mina solceller? 

De flesta av alla mindre hus med solceller producerar ibland mer el än vad hushållet behöver, exempelvis en sommardag då solen skiner som mest mitt på dagen. När det sker kommer den solel gå per automatik ut till elnätet och på så vis får man också betalt för den el som blir över så att säga. Oftast är det samma elbolag som man köper elen ifrån som också köper den så kallade överblivna elen.

Egen solel – 60 öre per såld kilowattimme

Man kan även få skattereduktion från staten utöver betalningen för den solel som elbolaget köper. Skattereduktionen och den el man köper i hushållet idag är i stort sett ganska lika och ligger på 60 öre per kWh. Än så länge har politikerna inte bestämt om skattereduktionen ska vara tidsbegränsat men just nu är det väldigt förmånligt för alla husägare som har installerat solceller. Skattereduktionen rapporteras in per automatik till Skatteverket och redovisas på den årliga deklarationen.

Ansökan om att sälja el

När elbolag vill köpa den överblivna solelen som går automatiskt tillbaka till elnätet måste både köparen och säljaren kontakta Energimyndigheten för att ansöka om ett konto. På det konto man får hos Energimyndigheten hamnar alla elcertifikat och ursprungsgarantier. Systemet kallas för CESAR och för att få ett godkänt konto där måste solcellsanläggningen ha en godkänd mätare som kan rapportera all elproduktion till Energimyndigheten.

Oftast kan det elbolag som vill köpa överbliven solel hjälpa till att fylla i en ansöka om konto hos Energimyndigheten med hjälp av en fullmakt.

Minimerar eget inköp av el

Via solcellerna kan man använda sin egna el och på så vis slippa köpa el ifrån elnätet, det innebär en stor besparing både ekonomiskt och miljömässigt. Det är skatter och olika avgifter man kan komma undan med på sin vanliga elfaktura.

Överskottselen

Ungefär hälften av all el som produceras använder ett vanligt hushåll idag. Den resterande elen ges tillbaka in på elnätet igen, alltså får man betalt för den el som åker tillbaka på elnätet. Man får betalt både från elhandelsbolaget och även från nätbolaget. Överskottet nätbolaget betalar ut kallas för ”nätbur”, både dem och elhandelsbolaget säljer den överblivna elen vidare.

Sälja Elcertifikat

Ett elcertifikat skapad för varje 1 000 kWh av förnybar energi som går tillbaka ut på elnätet igen. Det är elcertifikaten som säljs vidare månadsvis och priset brukar vara det dagliga marknadspriset minus en avgift på cirka 10 procent av priset.

Ursprungsgarantier

Det skapas även en så kallad ursprungsgaranti för varje 1 000 kWh av förnybar energi som går tillbaka ut på elnätet igen. Ursprungsgarantin säljs en gång per halvår och elbolagen betalar också det dagliga marknadspriset minus en avgift på ca 10 procent av priset.

Med en ursprungsgaranti kan man bevis att energikällan där elen kommer från är helt förnybar och återupptas genom solen.

Det finns idag ingen direkt öppen marknadsplats för att köpa eller sälja ursprungsgarantier, det betyder att priset bestäms när säljer och köpare ingår ett köpeavtal. Ett exakt pris för en ursprungsgaranti är därför väldig svårt att säga i dagsläget.

Sälj el och investera pengarna

Många ser solceller som en bra investering för framtiden. Du sparar pengar på lägre elkostnader och får därmed avkastning på kostnad för solanläggningen.

Kom dock ihåg att du bara sparar pengar på riktigt om du lägger undan det du får över varje månad. Köper du extra fika eller går ut på restaurang eller på andra sätt utökar dina utgifter har du i princip inte sparat några pengar.

Investera solvinsterna i ny teknik

Att spara pengar innebär att förvalta dem för att få en långsiktig avkastning. Ett tips är att du räknar fram hur mycket pengar du tjänar på att sälja din överskottsel. Sätt undan pengarna varje månad och investera dem. Använd gärna nischade fonder som Swedbank Robur ny teknik eller något liknande. På det sättet får du förhoppningsvis både avkastning och ränta-på-ränta för dina sparpengar.