Viktiga saker att tänka på vid takläggning

Takläggning är ett omfattande arbete och ju större tak desto mer jobb. Att lägga ett nytt tak är dock något som är nödvändigt, eftersom inget takmaterial har en oändlig livslängd. Har man ett tak som börjar bli till åren , finns flera viktiga saker att tänka på.

Val av material

I samband med ett takbyte kan det finnas möjlighet att även byta material. Har man till exempel ett tak med betongpannor kan man byta det till plåt eller vice versa. Här gäller det dock att tänka till innan man bestämmer sig för ett materialbyte. Bor man i ett detaljplanerat område kan man nämligen behöva bygglov för att förändra en så stor del av byggnadens utseende, vilket ju taket faktiskt är.

Bor man i ett område där alla villor har röda tegeltak kanske det inte blir så snyggt om man väljer svart plåt. Att tänka till vid ett eventuellt materialbyte gäller oavsett om man planerar att genomföra sin takläggning själv eller om man anlitar hantverkare. Och även om man inte bygglov så kan det vara bra att tänka på materialvalet. så att det nya taket passar till husets utseende och stil.

 

Säkerheten viktig vid takläggning

Säkerheten är givetvis viktig när det kommer till takläggning. Precis som när det kommer till alla typer av arbeten på höga höjder. Att kliva snett eller halka till på det lutande taket är lätt hänt så man ska se till att införskaffa en bra säkerhetsanordning, med sele och säkerhetslina.

Bra skor på fötterna är också att föredra – gärna med rejäl gummisula som minskar risken att halka.

Anlita en hantverkare eller göra jobbet själv?

Att ge sig upp på ett tak för att genomföra ett så så stort jobb är ingen bra idé om man inte vet vad man ger sig in på. Gör man dessutom det helt på egen hand kan bli tidskrävande, speciellt om taket är stort. Takläggning kräver stora kunskaper och har man inte dessa finns även risken att det blir fel. Ett tak ska trots allt skydda mot mycket så det är förstås viktigt att det blir korrekt lagt.

Känner man sig osäker, kan man i stället anlita en hantverkare. Det blir naturligtvis dyrare att låta en takläggare lägga det nya taket eftersom det är ett tidskrävande arbete som knappast är gjort på bara en dag eller två. Det blir många arbetstimmar och en dyr arbetskostnad men ett sätt att hålla nere kostnaderna något är att utnyttja ROT-avdraget.

På så vis får man en billigare arbetskostnad vid takläggning. Samtidigt som man även vet att arbetet kommer blir utfört på ett säkert och korrekt sätt. Har taket dessutom lagts av en hantverkare får man även garanti på arbetet. Något som kan vara en stor fördel.