Solceller – Vad man får göra själv

Om du tänker installera en solcellsanläggning på taket finns det ett antal faktorer som du bör känna till. En del saker får du göra själv och andra får du absolut inte hantera utan måste ta hjälp av en elektriker till.

Installera solpaneler – Vad du får och inte får göra

Kom ihåg att solelsanläggningar innehåller starkström vilket betyder att man måste vara elektriker för att få koppla ihop alla delar som är strömförande. Du får alltså montera infästningar själv och bära upp panelerna på taket men kopplingar och installationer ska du inte ge dig på.

I många fall är det klokt att anlita en solcellsfirma som hjälper dig. De kan både räkna ut hur du ska montera dina paneler för att få ett optimalt upptag av sol, de kan handla upp bra priser och genomföra hela installationen. Det finns många solcellsföretag i Sverige idag så chanserna är goda att du hittar en lämplig samarbetspartner.

Det finns många solcellsföretag i Sverige, närmare 600 stycken. Dock pågår det en konsolidering i branschen vilket innebär att antalet företag blir färre och större. Många som drivit företag i branschen länge har anlitat en företagsmäklare för att sälja företaget till en stor aktör. För dig som konsument innebär dock fler stora aktörer bara fördelar. Bättre garantier och bättre priser är ett vanligt resultat av en son förändring.

Om du fortfarande tänker göra saker själv

Enklaste sättet att gå igenom vad du får och inte får göra är genom en klassisk frågor & svar sektion.

Får jag koppla ihop DC-kontaktdonen i mina solceller?

-Nej, det här är en typisk elinstallation som kräver elbehörighet.

Får jag fästa bärskenor i taket?

-Ja, är du osäker på hur du ska göra bör du dock konsultera en snickare eller takläggare.

Får man byta eluttag själv?

-Ja, ett fast installerat eluttag upp till 16 ampere går bra att byta själv. Det är dock viktigt att uttaget är jordat. Kontrollera att det är spänningslöst innan du påbörja arbetet. Är det inte jordat så behöver en behörig elinstallatör kika på det.

 

FÅR MAN BYTA strömavbrytare SJÄLV?

-Samma som man byter eluttag, ja. Så länge uttaget är jordat så är det okej att utföra detta själv. Se till att dra ut elen innan och att det är spänningslöst innan du påbörjar arbetet. Är uttaget inte jordat så behöver en behörig elinstallatör kika på det.


Får jag fästa bärskenorna i mina solpaneler?

-Ja, även detta är något som inte är strömförande och därmed tillåtet att göra.

Vad finns det för krav på den elektriker jag anlitar?

-Elektrikern ska arbeta på ett företag som omfattas av egenkontrollprogram från elinstallationsföretagen.

så projekterar du ditt egna tak

Det finns flera sätt att räkna ut hur många solpaneler du får plats med på taket. Vill du vara 100 % säker på att du gör rätt får du helt enkelt klättra upp på taket med en tumstock och mäta ut det manuellt. Viktigt är att du tar hänsyn till skorstenar och takfönster, samt att du tänker på att panelerna inte får sticka ut över kanten på taket.

En enklare metod för att uppskatta hur mycket solceller som är lämpligt är att använda en solcellskalkylator.

Gör du det rekommenderar vi den som HemSol har på sin hemsida. Hos dem kan du rita på ditt egna hus genom satellitbilder för att uppskatta hur mycket solceller som får plats på taket. Fördelen med deras solcellskalkylator är att den även tar hänsyn till din elförbrukning och förväntade årsproduktion, och justerar anläggningsstorleken utifrån det. På så sätt kan du vara säker på att du hamnar under ramen för mikroproduktion för solceller.

Viktigt att komma ihåg om elarbeten

Elsäkerhetsverket säger följande:

”Den elektriker du anlitar för att göra installationen ska omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontroll. Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar (Lågspänning).”

https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

Det mest tidskrävande jobbet kan du göra själv

Om man räknar samman tidsåtgången för att montera infästningarna i taket, sätt skenor, montera solpanelerna i skenorna och slutligen koppla samman all el. Givetvis är de första tre första stegen det mest tidskrävande. En glad gör-det-självare som installerade 30 paneler på sitt villatak berättade att grovjobbet tog fyra dagar och eljobbet tog en dag.

Fyra dagars montering är snabbt

Dock vill jag påtala att fyra dagar för den monteringen är snabbt jobbat. Är man inte van att bygga själv ska man räkna med extra tidsåtgång. Allt ska sitta rakt och monteras säkert och stadigt. Ett bra grundjobb underlättar och minskar framtida underhåll.

Sammanfattning solcellsinstallationer

Man kan sammanfatta det hela med att du får planera, göra inköp och projektleda arbetet själv. Du får också göra grovjobbet som att kånka upp material på taket och montera skenor och infästningar. När det kommer till finlir blir det snabbt starkströmsarbete och då måste elektrikern ta vid.

Har du inspel på fler detaljer man kan göra själv får du gärna maila in eller kommentera. Målsättningen är att bygga på texten över tid med viktiga detaljer som hjälper alla oss som vill installera solceller själva.