Så här fungerar solceller på taket

Ska du skaffa solceller på ditt villatak kan det vara bra att först få reda på hur det fungerar. Här går vi igenom vad solceller är för något och hur det fungerar att sälja sitt överskott av solel, genom att vara en så kallad mikroproducent.

Först några viktiga frågor om solceller som du kanske har funderat på.

Är solceller bäst i söderläge?

Söderläge eller en riktning mot solen är att föredra. Faktum är dock att den bästa effekten inte uppnås när det är som varmast utan när solen står lite lägre och panelerna inte blir allt för upphettade.

Hur fungerar solceller när det är molnigt?

Det behöver bara vara ljust ute för att solcellerna ska producera el. Från Mars till Oktober fungerar de som bäst när dagarna är långa och ljusa.

Fungerar solceller under snö?

Solceller fungerar när det är snö på dem så länge snötäcket inte är för tjockt. Solcellerna omvandlar mellan 10 till 15% av den inkommande solenergin till el. När det är mindre sol som tränger igenom produceras det alltså mindre el.

Lagras el i solpanelerna?

Nej, Solpanelerna producerar el som förbrukas direkt. Vill du lagra el behöver du ansluta batterier till din anläggning.

Kommer solceller öka värdet på mitt hus?

Ja, enligt en ny studie gjord av en masterstudent i Nationalekonomi ökar husets värde av att installera solceller på taket. Studien presenteras här av Vattenfall.

Hur fungerar då solcellerna på taket?

Solcellerna ligger i paneler som kallas för solpaneler. De här panelerna monteras på hustaket och riktas sen för att få optimal vinkel mot solen. Målsättningen är att få så många timmar med ljusexponering som möjligt på varje panel. Panelerna monteras med fördel på så kallade bärskenor, gärna av aluminium, för att inte skada taket. Det finns ingen anledning att borra igenom ett helt och fungerande tak och skenorna fungerar som stöd att borra och skruva i.

Växelriktare

Solcellerna tar emot ljus och omvandlar solenergin till likström. Det magiska händer i växelriktaren, den omvandlar likströmmen till växelström så att du kan använda den som hushållsel. När växelriktaren är effektiv omvandlas mycket ström och därmed får du mer elproduktion. Många växelriktare erbjuder idag en trådlös koppling som gör att du kan följa din elproduktion i realtid, direkt i din mobil eller läsplatta. På det här sättet kan du alltid vara uppdaterad på hur det går för din produktion.

Sälja överskottet av din elproduktion

Även om du producerar din egen el kan det ibland vara så att du använder mer el än du producerar. Då kommer du att ta emot el från det lokala elnätet och betalar för den förbrukningen som vanligt. Det kan också vara omvänt, dvs. att du producerar mer el än du förbrukar. Exempelvis på dagtid när solen står högt men ingen i familjen är hemma. Då kan du sälja din el vidare till andra genom elnätet. 

Mikroproduktion av solel

Alla privatpersoner som säljer egenproducerad el genom elnätet kallas för mikroproducenter. För att göra det behöver du ett separat inmatningsabonnemang. Det får du hos den som äger det lokala elnätet där du bor. Ofta behövs också en huvudsäkring på 63 eller 100 A (Ampere). Vilket som gäller där du bor bör du kolla upp med din leverantör av elnät. När du har allt som krävs kan du börja sälja överskottet av din solel och får därmed betalt för din solel.