När behövs bygglov för solpaneler?

Att installera solceller är en klimatsmart och ekonomisk investering. Det finns mycket att hålla koll på innan du påbörjar en installation. Regelverket kring bygglov för solpaneler kan kännas avancerat. I denna artikel går vi igenom vad som gäller i olika ärenden.

Ökat intresse för solpaneler

Det blir allt mer populärt att installera solceller. Allt fler privatpersoner vill kunna producera sin egen el. Det ökade intresset beror troligtvis på klimatfrågans status. Solceller är givetvis tacksamt för miljön, men också för din egen plånbok.

Solceller är en investering du gör. Inte nog med att solceller höjer värdet på ditt hus – du slipper dessutom påverkas av stigande elpriser. Solpaneler kräver näst intill inget underhåll och har en beräknad effektgaranti på 25 år.

Innan du som privatperson installerar en solcellsanläggning är det viktigt att ha koll på regelverket. Reglerna för när bygglov behövs och inte är långt ifrån solklara. Att ansöka om bygglov är inte helt enkelt det heller. Det finns krav på vad du måste göra innan du ansöker, därför kan det vara en god idé att i dessa situationer ta professionell hjälp.

Vad säger reglerna?

2018 ändrades lagen för när det krävs bygglov och inte gällande solpaneler. Tidigare behövde du bygglov i de flesta fall, även om panelerna matchade byggnadens form. Numera behövs inget bygglov i dessa ärenden. Det är vanligt att montera solcellspaneler på taket. I dessa fall behöver du alltså inget bygglov så länge panelen följer takets vinkel. Har du däremot ett platt tak behöver solpanelen vinklas uppåt, i dessa fall krävs ofta bygglov.

Det går även att montera solpanelerna på husets fasad. I dessa fall gäller vanligtvis samma regler som när solcellerna placeras på taket. För att bygglov inte ska behöva utfärdas krävs att panelen inte medför avsevärd ändring i husets form eller utseende. Om du däremot vill bygga in panelen i fasaden eller taket, för att göra ett så kallat ”soltak”, krävs i regel bygglov.

Det finns dock fler parametrar som spelar in i denna fråga. En viktig punkt som avgör beslutet är hur detaljplanen för ditt område ser ut. Detaljplanen visar hur området ska bebyggas och hur det får användas. Planen kan visa huruvida det område du planerar att montera dina solpaneler i kräver bygglov eller inte.

 

En annan aspekt som påverkar ditt ärende är din byggnads status. Om byggnaden är K-märkt eller klassad som särskilt viktig ur historisk, kultur- eller miljömässig synpunkt krävs alltid bygglov.

 

Finns ingen tydlig rättspraxis

Det är viktigt att vara medveten om att alla ärenden gällande bygglov för solpaneler kan hanteras olika. Alla ärenden behandlas av din kommuns byggnadsnämnd som inte har något tydligt rättspraxis att grunda sin bedömning på. Av denna anledning bör du alltid ta reda på vad som gäller i just ditt fall innan du påbörjar en installation.