Hitta auktoriserade VVS-företag

Som i vårt tidigare inlägg om hantverkare och deras branschregler så är VVS-företag inget undantag. Säker Vatten är ett samlat regelverk som är framtagen av VVS-branschens olika företag. Det skapades för att branschen skulle ha ett gemensamt, tydligt och säkert regelverk att förhålla sig till. För en privatperson finns därmed en stor fördel att enbart anlita VVS-företag som är auktoriserade via Säker Vatten. Det innebär nämligen att de åtar sig att följa dessa branschregler.

 

Kontrollera ett VVS-företag

  1. Gå till sakervatten.se
  2. Ange företagsuppgifter
    På startsidan finns en sökruta där man skriver in VVS-företagets namn eller organisationsnummer. Det är även möjligt att ange län och på så sätt få fram VVS-företag inom en speciell region.
  3. Se uppgifter
    Varje företag har en minde profilsida där namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och länk till företagets hemsida finns tillgängligt. Det finns även information om vilket år som företaget blev auktoriserat.

Om Säker Vatten

Säker Vatten är en organisation uppbyggd av, och för, dess medlemmar. Organisationen har alltid haft samma mål, dvs. att skapa ett värde till dess medlemmar. Detta via utbildning, auktorisation, kontroll samt att följa utvecklingen i branschen.

Själva organisationen startades 2005 och året efter kunde de lansera sitt första regelverk. Ett regelverk som därmed flera olika aktörer varit med och skapat. Regelverkets primära syfte är att bibehålla hög kvalité på allt från produktval, arbetsmetod och förhållande till företagens kunder. Genom att följa regelverket kan VVS-företag minska risken för felbyggnationer och vattenskador men även personskador så som bränn- eller klämskador. År 2021 var det ca 2000 VVS-företag i Sverige som var anslutna och totalt ca 22 000 montörer som fått utbildning via organisationen.

Bakgrund – Rörfirmornas riksförbund

Säker Vattens historia började egentligen 1992. Rörfirmornas Riksförbund införde då en auktorisation av medlemmarna vilket innebar att de fick ha ”R” på sin hemsida. Detta som en kvalitetsstämpel. Redan tre år senare slogs två organisationer samman. Det var VVS-Entreprenörernas Arbetsgivarförbund samt nämnda Rörfirmornas Riksförbund. Sammanslagningen genomfördes under det nya namnet ”VVS-Installatörerna”. Redan då ansåg man att riksförbundet inte skulle ha ansvar för auktorisation.

År 1995 påbörjade en arbetsgrupp att ta fram förslag på hur auktorisation skulle kunna se ut i framtiden varpå att R-Auktorisation bildades. Under flera år fördes diskussioner kring hur utvecklingen av auktorisationen skulle kunna genomföras. År 2000 togs nästa steg då ett förslag lades fram om enskilda regler för enbart VVS-branschen. Detta med fokus på både på arbetssätt och material. Bland annat skulle reglerna följa de nya byggreglerna från Boverket och även ställa grundläggande krav på utbildning och kompetens hos VVS-företag och dess montörer.

Under tiden som arbetet genomfördes kring utveckling av denna auktorisation genomförde försäkringsbolagen en stor undersökning för att se vilka faktorer som primärt ligger bakom vattenskador. Detta utifrån att antalet vattenskador ökat markant. Därmed kom även försäkringsbolagen att inkluderas i framtagandet av det regelverk som inom kort skulle införas.

Efter ett långt samarbete mellan olika parter kunde Säker Vatteninstallation lanseras 2005. Sedan dess har regelverket löpande uppdaterats vilket skett efter exempelvis forskning eller nya produkter på marknaden. Sedan 2005 är Säker Vatten den självklara medlemsorganisationen för VVS-företag att ansluta sig till.

Källa: Säker Vatten – Vår historia