Grilla med hjälp av solen?  

Skulle det vara möjligt att grilla med hjälp av solen? Faktum är att svaret är ja, även om det i dagsläget inte vimlar av soldrivna grillar på marknaden. Kanske är det däremot något vi får se mer av i framtiden, i takt med att miljöfrågan blir alltmer viktig världen över.  

Grilla med hjälp av solen – går det? 

Att grilla med hjälp av solen är möjligt men inte särskilt vanligt. Soldrivna grillar skulle dock kunna vara något för framtiden, eftersom miljötänket tycks vara alltmer centralt i många hushåll.  

Hittills finns åtminstone två förslag på soldrivna grillar, där solens energi används som enda uppvärmningskälla:   

GoSun Grill  

GoSun Grill är en liten och smidig grill som inte kräver varken el, kol eller gasol för att drivas. Den värms upp med solen som enda hjälp och kan även lagra överbliven energi i ett batteri. På så vis kan grillen användas även om solen skiner med sin frånvaro.   

Helios BBQ Grill  

Helios BBQ Grill är en annan variant, som förvisso bara är ett koncept och inte en förverkligad idé (ännu). Även denna variant ska dock kunna drivas helt och hållet av solen för att komma ifrån allt vad gasol, grillkol och tändvätska heter.  

Grilla med miljön i tanken  

Än så länge domineras marknaden helt av gasol, el och kolgrillar och även som soldrivna grillar inte är något känt eller vanligt förkommande fenomen just nu så kanske det, som tidigare nämts, kan vara något som dyker upp i större utsträckning i framtiden.  

Till dess är det mest miljövänliga alternativen en hederlig kolgrill och till den bör kol eller briketter märkta med Bra Miljöval, SIS och FSC väljas. Dessa är fria från kemiska tillsatser och innehållet kommer från väl kontrollerade skogsbruk. För att göra grillningen så miljövänlig som möjligt är tändvätska ett stort NEJ – använd i stället någon form av braständare, av till exempel trä eller papper.  

Andra stora nej, ur ett miljöperspektiv, är gasol- och engångsgrillar (men det finns faktiskt miljövänliga engångsgrillar. Den sistnämnda är en riktig miljöbov, bland annat för att den bara kan användas en gång. Gasol i sin tur släpper ut stora mänger koldioxid vid förbränning, eftersom det en är fossil produkt.